Sweco arkitekter i Malmö/Henning Larsen Architects

Ystad Arena

Kund: 

Ystad Kommun

Projekttid: 

2013-2015

Objekttyp: 

Idrottsanläggning

Uppdrag: 

Fortlöpande besiktning

 

 

Ystads kommun bygger en ny arena för kultur och sport.
Stegt ett är att bygga till den nu existerande Österportshallen med en ny simhall. Steg två är att bygga en ny B-hall för att senare kunna riva Österportshallen och bygga en ny idrottshall.
En ny gemensam entré byggs för hela anläggningen i öster och simhallens öppenhet mot sydväst kommer att sammanbinda den inre miljön med det soliga parkläget.

Eladministration Turesson & Olsson AB:s uppdrag är fortlöpande besiktning av
el-, tele- och brandanläggningar.