Virvelvägen, Burlöv

Kund: 

Burlövs Bostäder

Projekttid: 

2013

Objekttyp: 

Flerbostadshus

Uppdrag: 

Fortlöpande besiktning

 

 

Stambyte 56 lägenheter i två punkthus.

Eladministration Turesson & Olsson AB:s uppdrag är fortlöpande besiktning av 
elanläggningar i samband med stambyte.