White arkitekter AB

Strålbehandling, Lund

Kund:

RegionService

Projekttid:

2011 - 2013

Objekttyp:

Sjukvård

Uppdrag:

Fortlöpande besiktning

 

 

RegionService bygger nytt för strålbehandlingen i Lund, 10.000 kvm i fyra plan. Den nya byggnaden byggs i direkt anslutning till befintlig strålbehandling med gemensam entré.
Eladministration Turesson & Olsson AB:s uppdrag är att utföra fortlöpande besiktning av el- och teleinstallationer under byggnationen.