Sege Park, Malmö

Kund:

Prenad AB

Projekttid:

2009 - 2010

Objekttyp:

Bostäder

Uppdrag:

Projektering, kontroll och besiktning