Rutsborgskolan, Borgeby

Kund:

Lomma Kommun

Projekttid:

2011 - 2012

Objekttyp:

Skola

Uppdrag:

Projektering

 

 

Detaljprojektering för el- och teletekniska anläggningar i samband med om - och tillbyggnad av Rutsborgskolan.