Ombyggnad Kv Viske 10, Malmö

Kund:             Fastighetsbolaget Haga Gruppen AB

Projekttid:       Apr 2007 - Aug 2008

Objektstyp:     Bostäder

BTA (m2):       2500

Antal lgh:        20

Vårt Uppdrag:  Kontroll

Totalrenovering av befintligt flerbostadshus inklusive garage på gårdssidan. Garaget rivs för att återuppbyggas. Innan ombyggnad har fastigheten 16 lägenheter, efter inredning av vind stiger siffran till 20. Tilläggsisolering av fasad samt installation av hissar ingår också. Entreprenadformen är delad entreprenad uppdelad på bygg, rör, ventilation, el och hiss. Eladministration Turesson & Olsson AB verkar som el-/hisskontrollant.