Ny Akut- och infektionsklinik UMAS

Kund:

Regionfastigheter

Projekttid:

2009 - 2011

Objekttyp:

Sjukvård

Uppdrag:

Entreprenadbesiktning el- och hissanläggning 

  

Akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus, Malmö är en av Sveriges största kutmottagningsverksamheter och kommer efter ny- och ombyggnad att motsvara dagens krav på modern akutsjukvård.