Nya Sjukhusområdet Malmö

Kund: 

Region Skåne, RegionFastigheter

Projekttid: 

2016-2023

Objekttyp: 

Vård

Uppdrag: 

Entreprenadbesiktning av el-, tele- och hissanläggningar

 

 

Under de kommande åren investerar Region Skåne drygt sex miljarder kronor på sjukhusområdet i Malmö. Målet är ett modernt sjukhus som är väl förberett för framtidens vård.
Bland annat byggs två nya byggnader, en ny stor vårdbyggnad, en ny servicecentral och ett utbyggt kulvertsystem under marken. Med moderniseringen av sjukhusområdet skapas förutsättningar för en högkvalitativ och trygg vård i framtiden. Utvecklingen sker i nära arbete med Malmö stad.

Vårt uppdrag är entreprenadbesiktning av el-, tele- och hissanläggningar.