Nova, Lund

Kund:

Rodamco AB

Projekttid:

2010

Objekttyp:

Köpcentrum

Uppdrag:

Revisionsbesiktning elanläggning