Lundgaard & Tranberg A/S

Niagara Malmö högskola

Kund: 

Akademiska Hus

Projekttid: 

2012-2015

Objekttyp: 

Utbildning

Uppdrag: 

Besiktning

 

 

Malmö högskolas nya byggnad i kvarteret Niagara  byggs i Aklademiska Hus regi. Elva våningar, drygt 400 arbetsplatser och 20 000 kvadratmeter. Byggnaden blir porten för Malmö högskolas lokalisering på Universitetsholmen och en viktig bärare av högskolans fysiska identitet.
Eladministration Turesson & Olsson AB:s uppdrag är att besiktiga el- och teleanläggningar.