Mobilia Malmö

Kund:

Atrium Ljungberg

Projekttid:

2009 - 2014

Objekttyp:

Handel

Uppdrag:

Entreprenadbesiktning och leveransbesiktning brandlarm