Mobilia CED, Malmö

Kund: 

Atrium Ljungbergs

Projekttid: 

2012-2013

Objekttyp: 

Handel och bostäder

Uppdrag: 

Fortlöpande besiktning

 

 

Mobilia Etapp 3 ska steg för steg omvandlas från en handelsplats till ett stadskvarter. Med fortsatt fokus på handel ska stadskvarteret kompletteras med inslag av kultur, vård, service och bostäder. 
Tredje utbyggnadsetappen av Mobilia, ett projekt som omfattar nybyggnation av totalt cirka 29 000 kvm uthyrbar yta och cirka 700 nya parkeringsplatser i 
garage och p-hus. 
Investeringskostnaden uppgår till drygt en miljard kronor. Omvandlingsarbetet kommer att pågå fram till 2013 med etappinvigningar hösten 2012 och hösten 2013. 

Eadministration Turesson & Olsson AB:s uppdrag är fortlöpande besiktning av 
el-, tele- och brandlarmsanläggningar.