Malmö Central

Kund:

Pantektor AB

Projekttid:

2010

Objekttyp:

Infrastruktur

Uppdrag:

Entreprenadbesiktning

 

Malmö C förändras på två sätt. Vid den befintliga centralhallen uppförs en glashall som ska förbinda Centralplan med den nya stationsdelen. Från glashallen når resenärerna dels de spår som finns idag, dels två nya underjordiska plattformar. Den andra förändringen utgörs av Malmö C Nedre, den nya stationsdelen under jord som Citytunneln bygger, 10 meter under marknivå. Stationsdelen får fyra spår med två mellanliggande plattformar, 340 meter långa och 11 meter breda.