Limhamns sjöstad

Kund: 

Pantektor AB/Skanska Nya Hem

Projekttid: 

2013

Objekttyp: 

Flerfamiljshus

Uppdrag: 

Besiktning

 

 

Nybyggnad av 87 lägenheter i flerfamiljshus, med tillhörande underjordiskt garage.

Eladministration Turesson & Olsson AB:s uppdrag är slutbesiktning av 
elanläggningar.