Kv Slupen 3, Malmö

Kund:

Bengt Nevsten fastigheter AB

Projekttid:

2009 - 2010

Objekttyp:

Flerfamiljshus

Uppdrag:

Projektering

 

 

Upprätta ramhandlingar avseende el- och teleanläggningar samt hissanläggning.