Kv Slupen 2 & 4, Malmö

Kund:

Hagagruppen

Projekttid:

2009 - 2012

Objekttyp:

Flerfamiljshus

Uppdrag:

Projektering

 

 

Upprätta bygghandlingar avseende el- och teleanläggningar samt hissanläggning. Samt att medverka som beställarens kontrollant under byggtiden avseende el- och teleanläggningar samt hissanläggning.