Kv Sändaren 1, Malmö

Kund: 

Fastighets AB Briggen

Projekttid: 

2013-2014

Objekttyp: 

Kontor

Uppdrag: 

Fortlöpande besiktning

 

 

Före detta TV-hus blir kontor.
SVT:s lokaler i Jägersro byggs om  för Migrationsverkets räkning.
Tema är arkitekter och inredningsarkitekter vid förnyelsen.
Totalt ska cirka 12 000 kvm byggas om till flexibla och ljusa kontorsytor.
Den centrala TV-gatan blir pulsådern med nya trappor, takljus och öppningar mellan våningsplanen.
Det blir enkelt att röra sig och mötas i huset.

Eladministration Turesson & Olsson AB:s uppdrag är fortlöpande besiktning av 
el- och hissanläggningar.