Kv Portgränd 24, Trelleborg

Kund:

AB Trelleborgshem

Projekttid:

2010

Objekttyp:

Renovering av sekelskiftesbyggnad

Uppdrag:

Projektering

 

 

Projektering av förfrågningsunderlag, upprätta ramhandling avseende el- och teleanläggning samt hissanläggning inom Kv Portgränd 24.