Kv Olympen 4, Kävlinge

Kund:

Kävlinge kommun

Projekttid:

2011

Objekttyp:

Idrottshall

Uppdrag:

Projektering

 

 

Detaljprojektering för el- och teletekniska anläggningar samt hiss i samband med om- och tillbyggnad av idrottshall inom Kv Olympen.