Kv Odense 4, Malmö

Kund:

ApQ El AB

Projekttid:

2011-2012

Objekttyp:

Skola

Uppdrag:

Projektering

 

 

Upprätta bygghandlingar avseende el- och teleanläggningar till om- och tillbyggnad av Bladins skola. Ombyggnaden omfattar bland annat storkök, idrottshall och undervisningslokaler.