Kv Lohengrin, Malmö

Kund:

ApQ El AB

Projekttid:

2010-2011

Objekttyp:

Förskola

Uppdrag:

Projektering

 

 

Upprätta bygghandlingar avseende el- och teleanläggningar.