Kv Långan 1, Malmö

Kund: 

Remulus Sydlandet 7 AB

Projekttid: 

2013-2014

Objekttyp: 

Kontor

Uppdrag: 

Fortlöpande besiktning

 

 

Nybyggnad av kontorshus Kv Långan 1 300-10000 kvm kontorslokaler.

Eladministration Turesson & Olsson AB:s uppdrag är fortlöpande besiktning av 
elanläggningar.