Kv Kaninen, Malmö

Kund: 

NCC Construcion Sverige AB

Projekttid: 

2013-2015

Objekttyp: 

Handel, kontor och bostäder

Uppdrag: 

Fortlöpande besiktning

 

 

Nya Triangeln, vid Citytunnelns norra uppgång pågår utvecklingen av Triangelområdet för fullt. NCC uppför här i egen regi 12 000 kvadratmeter ny galleria som byggs samman med befintliga handelsytor, 4 600 kvadratmeter ny kontorsyta och 190 nya bostäder. År 2014 kommer byggnaderna att stå klara.

I kvarteret Kaninen 31 kommer det byggas ett höghus med 17 våningar och plats för 97 bostadsrätter, placerat ovanpå två våningar med handelslokaler och två våningar med kontor. 
Kaninen 33 bebyggs med 93 bostadsrätter. Kontorslokalerna som omfattar nästan 4700 kvadratmeter kommer att finnas i kvarteret med nummer 33.

 Eadministration Turesson & Olsson AB:s uppdrag är fortlöpande besiktning av 
el-, tele- och brandlarmsanläggningar.