Kv Frans Suell 14, Malmö

Kund:

Stenafastigheter

Projekttid:

2011

Objekttyp:

Flerfamiljshus, handel

Uppdrag:

Projektering

 

 

Upprättande av rambeskrivning för el- och teletekniska anläggningar samt hiss för flerfamiljshus samt lokaler för handel.