Kv Briggen 1 & 2, Malmö

Kund:

Stenafastigheter

Projekttid:

2010

Objekttyp:

Flerfamiljshus

Uppdrag:

Projektering

 

 

Upprätta ramhandling avseende el- och teleanläggningar samt hissanläggning.