Klagshamns reningsverk, Malmö

Kund:

VA-verket Malmö

Projekttid:

2010

Objekttyp:

Industri

Uppdrag:

Entreprenadbesiktning