Killebäckskolan

Kund:

Lundafastigheter

Projekttid:

2010 - 2010

Objekttyp:

Skola

Uppdrag:

Entreprenadbesiktning

 

 

Killebäckskolan skadades allvarligt genom en brand januari 2009. Återuppbyggnaden har delats upp i flera etapper. Nybyggnad för en helt nedbrunnen/riven husdel. Detta utförs som tvåvåningsbyggnad i två huskroppar, bägge huskropparna innehåller tvåvåningsöppna inre "torg". Om- och återuppbyggnad utförs i en i stort sett bevarad del av ursprungsbyggnaden Detta medför en utökning av verksamhetsytan och har också till syfte att skapa en mer öppen, flexibel och varierad studiemiljö.