Högalids IP, Kävlinge

Kund:

Kävlinge kommun

Projekttid:

2011

Objekttyp:

Omklädningsbyggnad

Uppdrag:

Projektering

 

 

Upprättande av rambeskrivning för el- och teletekniska anläggningar för omklädningsbyggnad inom Högalids idrottsplats, Kävlinge.