Gunnesbo gård, Lund

Kund:

Lundafastigheter/Nohag el & styrkonsult AB 

Projekttid:

2011 - 2012

Objekttyp:

Omklädningsbyggnad

Uppdrag:

Projektering

 

 

Detaljprojektering för el- och teletekniska anläggningar i samband med uppförande av omklädningsrum på Gunnesbo gård, Nöbbelöv.