Fladängskolan, Lomma

Kund:

Lomma kommun

Projekttid:

2010 - 2011

Objekttyp:

Låg- och mellanstadieskola

Uppdrag:

Projektering

 

 

Projektering av el- och teleanläggning för uppförande av låg- och mellanstadieskola i Lomma tätort.