Delfinens LSS-boende Trelleborg

Kund:

AB Trelleborgshem

Projekttid:

2010

Objekttyp:

LSS-boende

Uppdrag:

Projektering

 

 

Upprättande av rambeskrivning avseende el-och teleanläggningar för ombyggnad av Delfinens LSS-boende.