BMC Studentcentrum Lund

Kund:

Akademinsk Hus Syd AB

Projekttid:

2011 - 2012

Objekttyp:

Forskning och utbildning

Uppdrag:

Fortlöpande besiktning

 

 

Biomedicinskt centrum är en kreativ forsknings- och utbildningsmiljö i Lund för högkvalitativ experimentell medicinsk forskning med klinisk inriktning. BMC byggs nu om för att möta en rad nya behov som har uppstått.
Eladministration Turesson & Olsson AB:s uppdrag är att utföra fortlöpande besiktning av elinstallationer under ombyggnaden.