Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.
            Albert Einstein

Vår kunskap, din trygghet

Eladministration har både teori och praktik i bagaget. Spetskompetens inom el-,
tele-, och hissteknik kompletteras med våra praktiska erfarenheter. Alla konsulter i företaget är ingenjörer, men har också mångårig elektrikerbakgrund och egen behörighet.

Genom att vi är mer än teoretiska konsulter ser vi till att våra lösningar blir praktiskt, ekonomiskt och rationellt genomförda. Som ett led i vår kunskap ingår att ständigt utbilda vår personal, vi är därav certifierade inom brand, besiktning och elanläggningar, vilket vi är stolta över.
 
Kvalitetsarbetsprocess, och självklar del i vår del i vår arbetsprocess, och motsvarar kraven enligt ISO 9001 respektive 14001. Vår styrka är att vi handlägger alla skeden i byggprocessen och därmed får en överblick från utredning, projektering till garanti- och revisionsbesiktning. Denna kunskapsåterföring ger kvalitetssäkring.

Vår miljöpolicy är att i alla uppdrag medverka till att ta ett långsiktigt miljöansvar. Vi strävar efter att negativ miljöpåverkan minimeras och arbetar dagligen med miljöfrågor som energi- och mättekniksidan inom byggprocessens alla skeden. Dessa erfarenheter beaktas vid teknik- och materialval.