Certifiering brandlarm

 

Behörig ingenjör brandlarm

Fredrik Kjellberg är nyligen certifierad behörig ingenjör brandlarm genom Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB.
Vi har nu 4 personer certifierade som behörig ingenjör brandlarm.