Utför entreprenadbesiktningar inom el- och teletekniska anläggningar samt transportanläggningar.
Konstruktör avseende transportteknik (Hissar m.m.).
Sköter ekonomi och företagets anställda.

Certifierad entreprenadbesiktningsman enligt SP.


Mobiltelefon        +46708-22 16 17

E-mail:               peter@eladministration.se