Utför entreprenadbesiktningar inom el- och teletekniska anläggningar samt transportanläggningar.
Utför leverans- och revisionsbesiktningar av brand- och utrymningslarm.

Certifierad entreprenadbesiktningsman enligt SP.
Certifierad enligt Svenska brandskyddsföreningens norm för behörig ingenjör brandlarm 1007:4.


Mobiltelefon        +46708-12 16 22

E-mail:               peter.borg@eladministration.se