Utför leverans- och revisionsbesiktningar av brand- och utrymningslarm.

Certifierad enligt Svenska brandskyddsföreningens norm för behörig ingenjör brandlarm 1007:4.
Certifierad enligt Svenska brandskyddsföreningens norm för behörig ingenjör utrymningslarm talat meddelande SBF 2017:1.

 

Mobiltelefon         +46708-12 16 19

E-mail:                ola@eladministration.se