Konstruktör av el- och teletekniska anläggningar.
Utför leverans- och revisionsbesiktningar av brand- och utrymningslarm.

Certifierad enligt Svenska brandskyddsföreningens norm för behörig ingenjör brandlarm 1007:4.

Mobiltelefon         +46708-12 30 30

E-mail:                kristoffer@eladministration.se