Konstruktör av el- och teletekniska anläggningar.
Utför mätningar av halvledande golv.

Mobiltelefon         +46708-12 30 31

E-mail:               Opens window for sending emailhermann@eladministration.se