Utför leverans- och revisionsbesiktningar av brand- och utrymningslarm.

Certifierad enligt Svenska brandskyddsföreningens norm för behörig ingenjör brandlarm 1007:4.

Mobiltelefon         +46738-12 16 06

E-mail:               Opens window for sending emailfredrik@eladministration.se