Utför leverans- och revisionsbesiktningar av sprinkleranläggningar.

Certifierat enligt Svenska brandskyddsföreningens norm för behörig ingenjör vattensprinkler 1018:2.

Mobiltelefon         +46708-12 47 30

E-mail:       Opens window for sending emailasa@eladministration.se