Vi genomför upphandlingar av entreprenörer och leverantörer. En viktig del i upphandlingen är att upprätta ett så entydigt underlag och avtal för uppdraget som möjligt. Detta ger förutsättningar för ett optimalt genomförande utan störningar.

  ENERGI OCH BREDBANDSLEVERANTÖRER
Att göra kvalitetsmässiga och kostnadseffektiva upphandlingar fordrar kännedom om marknaden. Det handlar också om att göra upphandlingen vid rätt tillfälle i processen. Vi försöker göra upphandlingar i ett tidigt skede för att få bättre och mer kostnadseffektiva lösningar. Upphandling i sista minuten ger ofta dyra och dåliga lösningar.

 ENTREPRENÖRER
Ofta får vi förtroendet att upprätta de så kallade administrativa föreskrifter som ligger till grund för hela entreprenadavtalet. Entreprenadupphandlingen innebär att vi på ett neutralt, konfidentiellt och genomgripande sätt utvärderar och bedömer de olika anbudsgivarnas förslag för att slutligen ge vår rekommendation till beställaren. När beställaren har gjort det slutliga valet upprättar vi ett avtal, i allmänhet ett så kallat uppgörelseprotokoll.

Ladda hem pdf filen