Vi utför kompletta teleregistreringar enligt gällande normer. Teleregistreringen gör anläggningen mer hanterbar och lättskött, vid utökning eller vid fel. Registreringen görs i användarvänliga nätverksprogram vilket gör att driftspersonalen på ett enkelt sätt kan hålla anläggningen uppdaterad.


ANLÄGGNINGAR LÄMPLIGA FÖR REGISTRERING:

 • Inbrottslarm
 • Passagesystem
 • Brandlarm
 • Fastighetsnät (bredbandsnät)
 • Gemensamt ledningsnät (så kallade 01-nät)
 • Rikstelefon
 • Antennanläggningar
 • DatanätREGISTRERINGSHANDLINGARNA OMFATTAR:

 • Objektsförteckning
 • Anläggningsförteckning
 • Materielförteckning
 • Kabellistor
 • Nätscheman
 • Monteringsritningar
 • Plintkort/Panelkort

 Ladda hem pdf filen