Som oberoende elkonsult projekterar vi elanläggningar anpassade såväl efter dagens som morgondagens behov.

Projekteringen ska resultera i en ekonomisk och funktionell anläggning. Ofta ställs även höga krav på miljöhänsyn och estetik. Vår strävan är att alltid utforma säkra och långsiktiga lösningar med utgångspunkt från den totala kravprofilen.

Genom att våra konsulter har en bakgrund som installatörer, vet vi hur man utformar en genomtänkt elanläggning och förebygger framtida problem. Kunskap och erfarenhet tillsammans med verklighetsnära bakgrund ger vår projektering mervärde.

För att säkerställa att rätt kvalitet och kravprofil erhållits, utförs uppföljning i form av en platskontroll, ofta i samarbete med beställare och entreprenör.


VI UTFÖR:

  • El-, tele- och hissprojektering
  • El- och teleprojektering av program- och huvudhandlingar
  • Upprättande av relationsritningar
  • Upprättande av kalkyler
  • Belysningslösningar med tonvikt på det estetiska
  • Elkontroll under byggskedet

Ladda hem pdf filen