FÖRTECKNING ÖVER CERTIFIERADE BESIKTNINGSMÄN:

 

Namn

Godkännande/Certifikat

Cert. Nr

Gäller t.o.m.

Ola Algerstedt

Brandlarm (enl. SBF)
Entreprenadbesiktning (SP)

07-627
SC0262-17

2018-01-09
2022-05-11

Peter Borg

Brandlarm (enl. SBF)
Entreprenadbesiktning (SP)

10-644
SC0237-17

2021-04-04
2022-03-13

Kristoffer Malmgren

Brandlarm (enl. SBF)

13-642

2018-12-19

Fredrik Kjellberg

Brandlarm (enl. SBF)

15-113

2020-05-03

Åsa Andersson

Vattensprinkler (enl. SBF)

06-598

2022-02-26

Peter Svensson

Entreprenadbesiktning (SP)

SC0490-17

2022-03-14

Johan Malm

Entreprenadbesiktning (SP)

SC0258-17

2022-03-07