Syfte med en besiktning är att konstatera om entreprenaden eller delar av den är kontraktsenligt utförd. Med mångårig erfarenhet av besiktningar av el-, tele-, och hissanläggningar svarar vi för att arbeten som motsvarar entreprenörens åtagande erhålls.

Underlag utgörs av entreprenad- och kontraktshandlingar. Även ändrings- och tilläggsarbeten ingår.

 

VI FÖRRÄTTAR BESIKTNINGAR ENLIGT AB OCH ABT:

  • Förbesiktning
  • Slutbesiktning
  • Avbruten besiktning
  • Fortsatt slutbesiktning
  • Kompletterande slutbesiktning
  • Garantibesiktning
  • Särskild besiktning
  • Efterbesiktning
  • Överbesiktning

Slutbesiktning sker vid kontraktstidens utgång och kan omfatta hela entreprenaden eller delar av den. Slutbesiktningen är av stor vikt vad gäller eventuella rättsföljder. Efter slutbesiktning ges entreprenadens godkännande, vilket innebär att entreprenadtiden upphör och garantitiden börjar.

Godkännandet ger entreprenören rätt till slutlikvid och utgör också utgångspunkt för preskription för viten, skadestånd, garantier m m.

Vi erbjuder även fortlöpande besiktningar som ger ytterligare möjlighet att följa upp projekt och bevaka kvalitet. En fortlöpande besiktning förutsätter att det finns en genomtänkt produktions-planering och att en besiktningsplan upprättas. Denna sträcker sig ofta från ritbord till färdigt projekt.

En garantibesiktning syftar till att pröva förekomsten av fel som framträtt under garantitiden.

Ladda hem pdf filen